امروز سر درس اقتصاد بودم حوصلم سر رفت... رفتم از توی قسمت کاربری سایت مدرسه شماره آقای نیکو (دبیر اقتصاد، تفکر و جامعه) رو گرفتم و بهش سر کلاس زنگ میزدیم :-D
هی وسط حرفش زنگ میزدم صدای گوشیش بلند میشد...
یک خوب به ذهنمون رسید
اونم اینکه سر امتجانا با همه معلم ها همین کار و کنم...

الان زنگ ریاضی، کلاس دهم، دبیرستان شیخ انصاری
منبع : یک جای دنجشوخی با آقای نبکو
برچسب ها :